แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2555-2558

ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2554-2557

 
free pokerfree poker

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ตำบลเชีงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-725021 โทรสาร 042-725022

สถาบันวิจัยและพัฒนา